Professionel og skræddersyet udvikling til ledere, virksomhedsejere og private.

TEAM- OG ORGANISATIONSUDVIKLING

Skab højtydende teams med trivsel og engagement

Hvorfor udvikling?


Team- og organisationsudvikling er en vigtig proces, hvor jeg kan hjælpe din virksomhed med at opbygge effektive og produktive leder- eller medarbejderteams og arbejdsgrupper. Formålet er at forbedre samarbejdet mellem medarbejdere, øge medarbejdernes trivsel og dermed styrke organisationens succes og evne til at nå sine mål.


Uanset om det drejer sig om team- eller organisationsudvikling, kan jeg hjælpe jer med at udarbejde en tydelig plan og målsætning for processen. Som et led i udviklingsprocessen er det væsentligt, at ledere såvel som medarbejdere opnår en fælles forståelse af virksomhedens kultur og værdier, således at den samlede udviklingsproces retter sig mod et fælles fundament, som stemmer overens med virksomhedens samlede strategier og mål.

Teamudvikling


I en teamudviklingsproces fokuserer vi på at skabe en stærk og sammenhængende dynamik, hvor teammedlemmerne kan arbejde sammen på mere en positiv og konstruktiv måde. Dette kan ske gennem træning i kommunikation, konflikthåndtering og problemløsning, samt ved at opbygge tillid og respekt mellem teammedlemmerne. Planlægning af teamudviklingsprocessen vil altid foregå i tæt samarbejde med de vigtigste aktører, således at jeg sammen med virksomheden skræddersyr et forløb, der specifikt retter sig mod den ønskede udvikling.

Organisationsudvikling


I organisationsudvikling tager jeg et bredere perspektiv og ser på hele virksomheden som en enhed. En samlet organisationsudviklingsproces kan derfor involvere ændringer i struktur, ledelsespraksis samt kultur med henblik på at forbedre virksomhedens effektivitet og produktivitet. Organisationsudvikling kan ligeledes omfatte træning og udvikling af medarbejdere for at styrke deres færdigheder og kompetencer. Alt sammen med henblik på at styrke den samlede organisatoriske sammenhængskraft.

unsplash